Cam kết bảo lãnh của ngân hàng tại dự án Athena Fulland

Kể từ ngày 15/11/2017 các ngân hàng thương mại sẽ bắt đầu cam kết bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua nhà trong vòng 10 ngày tại dự án Athena Fulland kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà. Trong đó ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Dự án Athena Fulland Đại Kim

Phối cảnh dự án Athena Fulland

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/11/2017 các ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh cam kết với bên mua và bên thuê để thực hiện nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư đến từ kỳ giao hạn nhận nhà đã cam kết.

Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua nhà mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầu đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng thuê nhà đã ký cho bên mua thì chủ đầu tư sẽ phải nhận nợ và hoàn trả đầy đủ cho ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện:

  • 1 là trong giấy phép thành lập và hoạt động tại văn bản sửa đổi bổ sung đầy đủ giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định những nội dung cụ thể để bảo lãnh ngân hàng.
  • 2 là: Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng nhà nước công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại đủ năng lực thực  hiện bảo lãnh nhà hình thành trong tương lai tương ứng với từng thời ký cụ thể. Ngân hàng thương mại không còn đáp ứng quy định về điều kiện nói trên sẽ bị loại khỏi sanh sách hỗ trợ và vẫn phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận và cam kết đã ký kết về bảo lãnh nhà ở được hình thành trong tương lai cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.
  • Thứ ba: Ngân hàng thương mại cần phải xem xét các quy định về cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư về các quy định tại điều 10 thông tư số  07/2015/TT-NHNN (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho chủ

Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở được hình thành trong tương lai sẽ tương ứng với số tiền mà chủ đầu tư được phép nhận trước của bên mua nhà theo quy định tại điều 57 bộ luật kinh doanh bất động sản và các điều khoản khác trong bản hợp đồng.

Chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn trả lại cho bên mua theo hợp đồng mua thuê nhà đã ký kết khi đến thời hạn giao nhận nhà đã cam kết như chủ đầu tư lại không giao cho bên mua.

Những thỏa thuận về cấp bảo lãnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi toàn bộ các cam kết về bảo lãnh cho bên mua đã hết hiệu lực theo quy định tại điều 23 thông tư số 07/2015/TT-NHNN.

Như vậy, càng ngày nhà nước càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của khác hàng mua bất động sản, tránh thiệt hại ít nhiều với loại hình tài sản giá trị lớn này.

Đăng ký nhận thông tin + Bảng giá + Chính sách bán hàng dự án Athena Fulland tại đây:

HOTLINE: 097.363.9444

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *